Uslovi korišćenja i politika privatnosti

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Ukoliko se interesujete za zaštitu podataka o ličnosti, dobro došli, u nastavku ćete pronaći sve potrebne informacije!

 

Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo, upotrebljavamo ili na drugi način obrađujemo. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se posredno ili neposredno odnosi ili može odnositi na Vas kao fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.
Zaštita podataka o ličnosti regulisana je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu: Zakon.
U daljem tekstu pronaći ćete sve informacije o prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Iverak doo.

  1. Kako prikupljamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode i popunite određeni formular.
Neki podaci se prikupljaju automatski samom upotrebom internet sajta. Tako na primer automatski na serveru se prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.

U nastavku ćemo vam objasniti koje vaše podatke prikupljamo, svrhe obrade podataka i Zakonske osnove.

 

  1. Koje vrste podataka prikupljamo, kako ih obrađujemo i za koje namene

Kupovina/ porudžbina na internet prodavnici

U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u određena polja: ime, prezime, adresa stanovanja, adresa vaše elektonske pošte, broj telefona, adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese stanovanja).

Prikupljamo samo minimalno potrebne podatke koje koristimo isključivo za realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.
Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je adresa elektronske pošte mogu poslužiti za redovno ili povremeno obaveštavanje o našim proizvodima ili aktivnostima.


Maloletni korisnici

Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo nameru da prikupljamp lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete odobrenje roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju svoje lične informacije.

 

  1. Pristup podacima

Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi a koji su prethodno upoznati sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla,.

Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Na koji način štitimo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.

 

  1. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje napred navedenih svrha. Pored toga, vodimo računa i o zakonskim obavezama čuvanja. Podaci o obavljenim kupovinama i kupcima, čuvaju se u skladu sa poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

  1. Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše podatke?

Da bi se naš poslovni odnos realizovao potrebno je da na našem sajtu upišete samo one vaše lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenja i završetak ugovornog odnosa, kao i one za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu. Bez ovih podataka, nije moguća realizacija poslovne saradnje.