GoodWood PELET Numanović


Cene peleta izražene se za 1000kg i paletu 1050kg

Pelet je obnovljivo biogorivo koje odlikuje visokokaloričnost, ekonomičnost i neškodljivost po okolinu i zdravlje ljudi. Prepoznatljivi cilindrični oblik peleta se dobija usled temperature i pritiska koje oslobadja prirodna veziva, što podrazumeva da pelet ne sadrži nikakve dodatne hemikalije, smole i aditive. To je slučaj i sa našim GoodWood peletom koji se dobija od bukve, koja se pokazala kao najbolja sirovina za proizvodnju peleta.

Овај производ тренутно није на стању и није доступан.

Izaberite

Cena za 1000kg, Cena za paletu