Pelet SPARROW 70 % Bukva + 30 % Jela Bez kore


Cene peleta izražene se za 1000kg i paletu 1050kg

Pelet bukov Sparrow sertifikat EN plus A2

Dimenzije: 6 mm
Dužina: 15-40 mm
Ukupna vlaga: 6,1%;
Jedinična gustina: 636 kg/m³;
Pepeo: 0,84;
Isparljive materije: 72,26%;
Toplotna moć: 17,3 MJ/kg;
Aditivi: Bez aditiva

U Srbiji se za proizvodnju peleta najviše koriste bukovo drvo i topola, ali i četinari kao sto su jela, bor i smreča. Od ukupne količine sirovine koja je godišnje raspoloživa, za proizvodnju peleta odlazi šestina.

33,930.00рсд35,626.00рсд